دومین نسخه آلفای (آزمایشی) از openSUSE 11.0 منتشر شده است. این نسخه به صورت پیش‌گزیده از میزکار KDE 4.0.1 استفاده می‌کند و همچنین GNOME 2.21.90 نیز به عنوان میزکار جایگزین ارائه شده است. هسته مورد استفاده نیز نسخه 2.6.24 و مجموعه اداری OpenOffice.org نیز به نسخه 2.4beta ارتقاء داده شده است. برای اطلاعات دقیق‌تر اینجا را ببینید. دریافت:

openSUSE-11.0-Alpha2-DVD-i386.iso (3,576MB), openSUSE-11.0-Alpha2-DVD-x86_64.iso (3,592MB)