دراین مقاله طریقه پیکر بندی DSL رو در دو توزیع openSUSE و Fedora آموزش داده می شه

البته شاید مقاله کمی قدیمی باشه ولی راحت می تونید سرویس DSL رو فعال سازی کنید

مودمی که استفاده زیاد (شاید ۱۰۰ در ۱۰۰) برای سرویس ADSL داره مودم های اترنت هستن

فایل PDF

اینهم لینک پیکر بندی شبکه در لینوکس که یه پست جداگانه بود