محیط های برنامه نویسی مختلفی برای پایتون موجود می باشد این گونه ابزار ها که اصطلاحا IDE یا Integrated Development Environment نامیده می شوند نرم افزار هایی برای سهولت برنامه نویسی و خطایابی و توسعه نرم افزار هستند که امکانات بسیاری را برای برنامه نویس ها فراهم می کنند . شما می توانید برنامه خود را بدون نیاز به اینگونه نرم افزار ها بنویسد . اما استفاده از این برنامه ها و امکانات آنها باعث سریعتر و راحتر شدن برنامه نویسی خواهد شد . از مهمترین این نرم افزار ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

Wing : www.wingware.com
PyDev : http://pydev.sourceforge.net/
Komodo : http://www.activestate.com/Products/Komodo/
SPE : http://pythonide.stani.be/
BlackAdder : http://www.thekompany.com/products/blackadder/
eric3 : http://www.die-offenbachs.de/detlev/eric3.html

البته می توانید مستقیما از طریق ترمینال یا نرم افزار های ایجاد فایل متنی چون Kwrite  , Vim ,Emacs یا ... بطور مستقیم برنامه نویسی کنید .