راهنمای سریع برای اسکریپت نویسی در bash

این راهنما زبان اصلی هست ولی ترجمه یا درک اون اصلا سخت نیست

A simple shell script